Isten szeretetét közvetítve

Békési Baptista Gyülekezet

együtt

Egy több, mint száz éves múlttal rendelkező gyülekezet a miénk. Isten szeretetében járva és az ő kegyelméből vagyunk egy családias közösség Békés városában. 

Hisszük, hogy Isten örökkévaló kegyelméből képessé teszi az embert arra, hogy őt megismerje és szent Igéjét értelmével megragadja és szívébe fogadja. A befogadott Ige által az ember hithez jut, és kedvessé válik Isten előtt, üdvbizonyosságot nyer, és a láthatatlan valóságok felől meggyőződésre jut. 

Gyülekezetünk a baptista  hitvallás tételei alapján működik.

Bemerítés, mint megvallás

A bemerítéssel az újjászületett ember ünnepélyesen vallást tesz arról, hogy bűnös életével szakítva, magát mindenestől átadja Jézus Krisztusnak. Isten a bemerítésben részesülő embert bizonyossá teszi arról, hogy amiképpen meghalt és eltemettetett Jézussal együtt a bűnnek, aképpen föl is támad vele együtt új életre. A bemerítés által kiábrázolt igazságok a bemerítendő szívében munkálkodó élő hit által válnak foganatossá.

Vezetőink, elöljáróink

Gyaraki László Zsolt

gyülekezetvezető

Trescsik Szabolcs

elöljáró, diakónus

Bohus András

elöljáró, presbiter

Duma Konstantin

elöljáró, presbiter

Fajó Pál

elöljáró, gondok

Erdei István

elöljáró

Fodor Ferenc

elöljáró

Boda Zoltán

elöljáró

Csoportjaink, szolgálataink

Köröstarcsai Misszióállomás

Családias hangulatú közösség, melyben heti rendszerességgel a felnőttek Isten igéjét tanulmányozzák, míg a gyerekek játékosan teszik ugyanezt. 

Napocska Bábcsoport

2006-óta a PALÁNTA MISSZIÓ Békés megyei bábcsoportja vagyunk. Küldetés Alapítvány támogatásával. Több száz gyerek hallhatta már az előadásokon keresztül az evangéliumot.

Nyári gyermektáborok

Napközis tábor és angol tábor is szervezésre került idén nyáron. Játékos módon, Isten igéjét gyermeki nyelven megfogalmazva kalandozunk a gyerekekkel egy héten keresztül, előre kidolgozott tematikát és programot követve.

Ifjúsági alkalmak

Minden szombaton gyülekezetünk fiataljai igét tanulmányoznak, játszanak, dicsőítenek. Hangulatos, családias alkalmak, igazán jó hely az ifi, ahol könnyű otthonra találni.

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.